Počinju upisi na Sveučilištu u Mostaru

670

Na Sveučilištu u Mostaru počinju upisi studenata za akademsku 2020./2021. godinu i traju do 11. srpnja.

Budući studenti mogu predati prijavu za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije online, dokumentaciju mogu dostaviti poštom ili predati osobno na sastavnicu.

Na mrežnim stranicama svih ustrojbenih jedinica mogu se pronaći informacije vezane za upise i dokumentaciju. Na većini studija, koji se nude na SUM-u, upisi se obavljaju na osnovu uspjeha u srednjoj školi.

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2020./2021. godine nalazi na dnu članka.

Sastavnice Sveučilišta u Mostaru su Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Akademija likovnih umjetnosti, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Građevinski fakultet i Farmaceutski fakultet, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Mostaru.