Godišnja zbirka maraka HP Mostar – povijest, kultura i prirodne ljepote na jednome mjestu

163

Hrvatska pošta (HP) Mostar u Godišnjoj zbirci maraka 2020. predstavlja 28 maraka na kojima su prikazane različite svjetske i domaće teme i motivi.

Markama s motivima Ramskog jezera obilježen je Svjetski dan voda, a izdanje u povodu Svjetskog dana hrane donijelo je prikaz hercegovačkih slastica – ćuptera i smokvenjaka.

Posebna izdanja posvećena su Međunarodnom danu dječje knjige, Europskom danu jezika i Međunarodnom danu materinskog jezika kojim je, ujedno, obilježena i 100. obljetnica rođenja fra Blage Brkića.

Sport je zastupljen u dva izdanja, Međunarodni dan sporta i Mostarski polumaraton.

Za motiv na markama „EUROPA – Drevne poštanske rute“ izabran je srebrni denar rimskog konzula L. Saufeiusa koji se čuva u Franjevačkom muzeju Samostana sv. Ante na Humcu.

Svoje mjesto na markama našla su arheološka i etnološka baština, nekropola stećaka Radimlja i križna fibula (kopča), kao i jedinstvena arhitektura Mostara – vila Fessler i Gimnazije Mostar. Tradicionalno su izdane marke posvećene Međugorju, Božiću i Novoj godini.

Uz floru s motivima endemičnih biljaka i faunu koja prikazuje dnevne leptire u BiH, tu je i blok izdanja Mitovi i flora s pričom o Vesni, slavenskoj božici proljeća i mladosti.

I za kraj godine, markama je obilježena 250. obljetnica rođenja velikog skladatelja Ludwiga van Beethovena.

Godišnju zbirku maraka 2020. Hrvatske pošte Mostar možete darovati prijateljima i poslovnim suradnicima kao lijep i jedinstven dar.

Kao i sva dostupna izdanja poštanskih maraka HP Mostar, može se kupiti jednostavno i online putem web shopa www.epostshop.ba.