Poticaje za traktore i priključke dobilo šest čapljinskih poljoprivrednika

5357

Novčane potpore Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-Neretvanske županije dobilo je ukupno jedanaest subjekata od kojih je više od polovice sa čapljinskog područja.

Potporu su dobila tri klijenta iz općine Čitluk, te po jedan iz općina Neum i Stolac. Visina potpore kretala se od 572 pa do 49.726 KM, a najveći i najmanji iznos, dobili su klijenti s čapljinskog područja.

Polovica, tri klijenta s čapljinskog područja, su iz Bivoljeg Brda, dok je po jedan iz Klepaca, Višića i Kočina.

Isplata novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Subvencija nabave traktora i priključaka za traktore obavljena je sukladno članku 30 Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2020. godinu.

Shodno Programu i naputku obračun novčane potpore za Subvenciju nabave traktora i priključaka za traktore vezano za raspoloživa sredstva, izvršen je u iznosu od 25 posto ukupne vrijednosti traktora, odnosno priključaka za traktor.

Inače, potporu sukladno Programu i Naputku može ostvariti samo jedan od supružnika.

Inspekcijski nadzor u provedbi Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji, obavljaju poljoprivredni inspektori Ministarstva.

Klijent je dužan izvršiti povrat isplaćenog iznosa novčane potpore odobrene ovom Odlukom, u Proračun Hercegovačko-neretvanske županije, ako poljoprivredni inspektor utvrdi nezakonito dobivanje sredstava.

Valja istaknuti da korisnik potpore ne može otuđiti, odnosno prodati traktor ili priključak za koje ostvari potporu u razdoblju od pet godina nakon isplate potpore.