Herceg: Javni prihodi HNŽ-a na početku godine manji 15% od planiranih

156

Podaci Ministarstva financija Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) pokazuju da su javni prihodi su na početku godine manji 15% od planiranih.

”Zbog krize koju je izazvala pandemija korona virusa ovogodišnji proračun Hercegovačko-neretvanske županije u odnosu na prošlu godinu umanjen je za oko 17 milijuna KM. No, unatoč tomu u njemu smo predvidjeli više sredstava za znanost, šport i kulturu, socijalna davanja, kao i potpore u poljoprivredi, turizmu i gospodarstvu, te za Zračnu luku Mostar.

Također, pored stabilizirajuće, Proračun sadržava socijalnu i razvojnu dimenziju, jer je naša nakana i dalje snažno poticati gospodarstvo kako bismo iz ove krize izašli sa što je moguće manje posljedica.

No, ako se trend smanjenja javnih prihoda nastavi, Vlada će, tijekom godine, što je i njena zakonska obveza, uskladiti rashode s prihodima”, kazao je premijer HNŽ-a Nevenko Herceg.

On se još jednom osvrnuo na zahtjev HNŽ-a za izmjenu Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH.

”Svi pokazatelji i objektivno urađeni izračuni za našu županiju daju poražavajuće rezultate. Naime, od kada se primjenjuje ovaj zakon, a to je 2006. godina, naša je županija ostala bez više od jednog godišnjeg Proračuna. Postoji široki konsenzus izvršne i političke vlasti u Županiji kako se dosadašnji model mora izmijeniti i kako je on neodrživ. Naše stajalište po ovom pitanju dijeli i velika većina drugih županija u FBiH”, kazao je premijer Herceg.