Milijun KM namijenjen za Doljane ide za GP Osoje

506

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za neizravno oporezivanje BiH, donijeo je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijeelaza Doljani i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijelaza Osoje.

Odlukama je definirano da se višegodišnji projekt izgradnje i opremanja graničnog
prijelaza Doljani umanji za jedan milijun KM.

Osredstva bit će preusmjerena za realizaciju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prijelaza Osoja, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.