Samostalni sindikati: Vlada FBiH će dovesti do masovnih prosvjeda

90

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je dopis Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, u kojem su oštro osudili potez Vlade FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, koji su uputili tekst Prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca bez usuglašenih stavova sa socijalnim partnerima, te su naveli da bi taj tekst i još neke odluke Federalne vlade mogli izazvati masovne prosvjede.

”Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oštro osuđuje ignoriranje delegacije sindikata u ESV-u (Ekonomsko-socijalno vijeće), bez čije je suglasnosti upućen tekst Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u dalju proceduru, a delegacija sindikata je iskorištena kao alibi ‘da su izvršene pro forma konzultacije’ bez usuglašenih spornih članova Nacrta predmetnog Zakona”, naveli su iz SSS BiH.

Posljedice za poslodavce

Istaknuli su da navedeni tekst zakona u ovoj formi može prouzrokovati ‘nesagledive posljedice za poslodavce’, s obzirom na to da se odnosi na sve poslodavce, bez obzira na strukturu kapitala (privatno ili javno).

”Ovakvim prijedlogom se omogućuje da manjina upravlja većinom ili blokira (manjina) rad poduzeća i ustanova ili perfidno uspostavi legitimno sindikalno predstavljanje (preneseno političko previranje legitimnog predstavljanja naroda ili elita u ruhu sindikata)”, dodali su.

Kako su naveli, ovakav prijedlog zakona će izazvati uništenje sindikalnog pokreta jer će njime biti omogućeno formiranje 5-6 sindikata kod poslodavaca, u granskim oblastima i u samoj Federaciji, što će za posljedicu imati ostavljanje radnika bez bilo kakvih osnovnih prava zaštićenih po konvencijama i preporukama MORA ratificirane u BiH.

Tisuće sindikata s legitimnim blokiranjem

”U konačnici, ovakav zakon će napraviti ogromne probleme i Federaciji Bosne i Hercegovine, jer će imati tisuće sindikata koji će na potpuno legitiman način moći blokirati proces rada i u privatnim i u javnim poduzećima”, naglasili su iz SSSBiH.

Prema njihovim riječima, koristi od ovakvog zakona neće imati “ni oni zbog kojih se on donosi”.

”U članu 12. je navedeno da će u kolektivnom pregovaranju sudjelovati svi usitnjeni ili mali reprezentativni sindikati, tako da svaki od 5-6 reprezentativnih sindikata može blokirati proces kolektivnog pregovaranja i onemogućiti da se dođe do kolektivnih ugovora, što je svojevrsni nonsens u odnosu na rješenja ovih pitanja važećim Zakonom”, naveli su.

Iz Saveza samostalnih sindikata su naglasili da će Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH na čelu s resornim ministrom u vrlo kratkom periodu dovesti Federaciju Bosne i Hercegovine u kolaps.

Dodali su da će za posljedice koje prouzrokuje ovakav Zakon biti odgovorni pojedinci.

”Predlažemo Parlamentu, ako se predmetni Zakon nađe u parlamentarnoj proceduri, isti ne razmatra, te ponovo vrati na usuglašavanje socijalnim partnerima u ESVFBiH.