Donosimo raspored prvog dana školske godine u O.Š. Vladimira Pavlovića

2017

Školska godina 2021./2022.  započinje u ponedjeljak 6.9.2021., a iz Osnovne škole Vladimira Pavlovića istaknuli su raspored prvog dana.

Raspored ulaska učenika u školu prvi dan školske 2021./2022.

PRVA SMJENA

ULAZ SJEVER                                               ULAZ JUG

7:30    VII. a,b,c                                                   7:30    VII. d,e,f

7:40    VIII. a,b,c                                                  7:40    VIII. d,e,f

7:50    IX.  c,d                                                        7:50   IX. a,b,e

DRUGA SMJENA

ULAZ SJEVER                                                    ULAZ JUG

12:40   II. a,b,c                                                     12:40   II. d,e

12:50    III.  a,b                                                     12:50   III. c,d,e

13:00   IV. a,b,c                                                    13:00   IV. d

13:10    V .a,b                                                        13:10   V. c,d,e

RASPORED ULASKA ZA ŠESTE RAZREDE – ULAZ JUG

8:00  VI.a
8:10 VI.b
8:20  VI.c
8:30  VI.d
8:40  VI.e
8:50  VI. F

SVEČANI PRIJEM PRVAŠIĆA JE U 10:00 U ŠKOLSKOM DVORIŠTU, ULAZ SJEVER.

Sve područne škole , osim Područne škole Trebižat,  organiziraju prijem učenika u 8:00. Prijem prvašića u Područnoj školi Trebižat je u 10:00, učenika 2. i 3. razreda u 8:00 ,a učenika 4. i 5. razreda u 9:00.

Nastava će se održavati u punom kapacitetu uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Svim učenicima želimo sretan početak školske godine.

Uprava škole