Grad Čapljina raspisao natječaj za stipendije studentima – donosimo detalje

1486

Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima Grada Čapljine raspisalo je Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područja Grada Čapljine.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta, koji imaju prebivalište na području grada Čapljine, počevši od II (druge) godine studija i to:

– studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
– student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
– studenti deficitarnih zanimanja( medicina, arhitektura, stomatologija, farmacija,
logopedija i defektologija) ,
– student bez oba roditelja,
– studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
– student- tjelesni invalid 90 % i više.

2. Uz prijavu student treba priložiti:

a) uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
b) uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je
student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
c) uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student
čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
d) izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
e) kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove
potvrde fakulteta o redovitom studiranju,
f) rješenje Centra za socijalni rad da je student-tjelesni invalid 90% i
više,
g) ovjerena preslika osobne iskaznice i
h) potvrda banke o transakcijskom računu studenta.

3. Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA
GRADSKA UPRAVA
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima»
ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge
građanima (šalter sala).

4. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

5. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o  davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 12. studenoga 2020. godine priložiti u zgradu  gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.