Broj turista u BiH u rujnu ove godine bio veći za 125 posto nego u rujnu 2020.

287

Federaciju BiH u rujnu ove godine posjetilo je 73.891 turista, što je za 125,3 posto više u odnosu na rujnu 2020. godine, a u odnosu na kolovoz 2021. godine manje je za 33,8 posto.

Udio domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 37,4 posto, a stranih turista 62,6 posto. Ukupan broj ostvarenih noćenja turista u runu 2021. godine iznosio je 164.914 što je za 103,4 posto više u odnosu na rujan 2020. godine, a u odnosu na kolovoz 2021. godine manji je za 42 posto. Udio domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja bilo je 33,3 posto, a stranih turista 66,7 posto.

-U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (13,4 posto), Kuvajta (7,9 posto), Hrvatske (7,0 posto), Njemačke (6,9 posto) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (5,9 posto) što je ukupno 41,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,9 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u rujnu 2021. godine iznosio je 27.911 što je za 18,5 posto više u odnosu na rujan 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u rujnu iznosila je 22,4 posto.