Prijavite pravo na nekretninama u K.O. Hotanj, Zvirovići i Pješivac – evo i kako!

6619

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Hotanj i Zvirovići sa područja grada Čapljine i katastarskoj općini Pješivac iz općine Stolac;

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Hotanj i Zvirovići sa područja grada Čapljine i katastarskoj općini Pješivac iz općine Stolac da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini.

Javnom objavom Općinskog suda u Čapljini je dana 29.12.2021. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 28.2.2022. godine.

Prijave se mogu izvršiti je u Zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini na adresi Ulica Zrinsko-frankopanska, Čapljina, od ponedjeljka do četvrtka od 9,00 do 13,00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka.

Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Hotanj i Zvirovići sa područja grada Čapljine i katastarskoj općini Pješivac iz općine Stolac čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba