FOTO | Djelatnici Dječjeg vrtića Čapljina sudjelovali na Danima predškolskog odgoja u Mostaru

2606

U organizaciji predškolskih ustanova HNŽ, Zavoda za školstvo Mostar i Pedagoškog zavoda Mostar održan je Dan predškolskog odgoja HNŽ.

Na događaju su sudjelovali i djelatnici Dječjeg vrtića Čapljina.

Na plenarnom izlaganju i 12 ponuđenih radionica sudjelovala su 253 odgojno-obrazovna djelatnika ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Svrha obilježavanja Dana predškolskog odgoja je promocija odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kao najvažnijeg perioda za razvoj inteligencije jer se 75 % sposobnosti za učenje razvije do 7 godine života. Ključni sudionici u formiranju mladog čovjeka su odgojno-obrazovni djelatnici te njihova uloga i značaj treba biti predstavljena društvenoj zajednici.

Posljednjih godina znanstvenici su ponudili brojne dokaze koji tvrde kako ulaganja u ranom djetinjstvu imaju najveću povrat u odnosu na bilo kakve intervencije ljudskog kapitala, te je  predstavljena i Studija od strane UNICEF -a o ulaganju u djecu od začeća do 6. godine koja je rađena za Bosnu i Hercegovinu. Rađena je analiza učinka ulaganja, ali i ne ulaganja u 3 sektora. U sektoru obrazovanja je istaknuto kako se za svaku uloženu 1 KM očekuje se 6,9, KM u vidu socioekonomske koristi do 2052. godine. Studija ističe važnost financiranja svakog djeteta iz proračuna i nadalje navodi kako bi neulaganje u POO moglo koštati FBiH od 10 do 18 milijardi KM, ovisno o scenariju koji se uzme do 2052. godine.

Studije koje se bave ranim i predškolskim odgojom i obrazovanjem naglašavaju važnost provedbe kvalitetnih programa.

Stručna savjetnica za predškolski odgoj dr. sc. Marina Zeleničić, danas sponosom i zahvalnošću istakla: ”odgajatelji zajedno sa svojim stručnim timovima, uz svesrdnu pomoć ravnatelja provode kvalitetne odgojno-obrazovne programe. I pored toga što nemamo kvalitetnu zakonsku regulativu možemo se pohvaliti kvalitetnom praksom, pristupom usmjerenim na dijete. Kroz projektne aktivnosti koje provodimo posljednjih godina definirali smo ishode i pokazatelje za razvojna područja koja podržavaju cjelovit razvoj djeteta. Prati se svako dijete procjenjuju njegove jake strane i nude izazovi kako bi ostvarilo svoj puni potencijal. Na temelju postignuća djece i njihovim razvojnih mogućnosti planiraju se aktivnosti. Zato danas ponosno stojimo ovdje, ponosni na ono što radimo, odgovorno, savjesno i nadasve profesionalno, svjesni činjenice kako je buduća intelektualna snaga ovoga društva povjerena odgajateljima.“

Na skupa je iskazana zahvala roditeljima što im je povjereno njihovo najveće blago, sreća, ljubav i nada.

Danas je prenešena poruka, kako su odgajatelji izborom poziva, jer je posao odgajatelja poziv, preuzeli odgovornost odgoja i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pitali su dužnosnike odgovorne za odgoj i obrazovanje naše djece imaju li njihovu podršku, podršku u donošenju zakona i podzakonskih akata, podršku u financiranju svakog djeteta, podršku u izjednačavanju plaća s odgojno-obrazovnim djelatnicima zaposlenim u sustavu školstva.

Također, pitali su jesu li preuzimanjem odgovornosti da vode ovo društvo prepoznali važnost ulaganja u POO? Pozvali su ih da zajedno uče kako bi sagledali što je to zbilja važno za društvo, ali i pojedinca.

Organizatori su zahvalili ljudima koji su prepoznali značaj ulaganja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje te financijski podržali ovaj stručni skup odgojno- obrazovnih djelatnika: Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanasti, Nakladničkoj kući ALFA, Školskoj nakladi, Gradovima Mostaru, Stocu, Čapljini, Konjicu, općinama Čitluk, Prozor-Rama, Neum, DV Jablanica i Filozofskom fakultetu na ustupanju amfiteatra.