Općina Neum žalit će se na presudu za Zenit: ”To je pravosudni presedan”

3571

Pravomoćnom sudskom presudom nakon osam godina agonije tuzlanska kompanija Bingo konačno treba postati vlasnik kultnog hotela Zenit u Neumu, ali usprkos tome, kako Klix.ba doznaje, pravna borba koja se vodi od 2015. godine, mogla bi se vratit na sami početak sudske sage.

Županijski sud u Mostaru je 20. prosinca 2023. godine donio pravomoćnu presudu kojom nalaže Agenciji za privatizaciju Hercegovačko-neretvanske županije da u skladu da odlukom o proglašenju najbolje ponude od 30. rujna 2015. godine zaključi ugovor o prodaji 79,73 posto državnog kapitala u gospodarskom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum, prema uvjetima iz ponude tužitelja, kompanije “Bingo” eksport-import Tuzla, i to u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti ove presude.

“U slučaju da Agencija za privatizaciju HNŽ ne postupi u ostavljenom roku, ova presuda će zamijeniti ugovor o prodaji 79,73 posto državnog kapitala u gospodarskom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum”, stoji u presudi Županijskog suda u Mostaru.

Ulaganje u Zenit

Prema tome, kako se navodi, tužitelj je dužan na ime kupovine državnog kapitala, na račun proračuna HNK uplatiti iznos od 2,5 milijuna KM, koliko je iznosila ponuđena kupoprodajna cijena, kada je “Bingo” ocijenjen kao najbolji ponuđač za prodaju 79,73 posto državnog kapitala u gospodarskom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum.

Okončana višegodišnja trakavica u vezi s kupoprodajom hotela ‘Zenit’ u Neumu

Potom će se prema presudi, u nadleżnom registru Općinskog suda u Mostaru izvršiti promjena osnivača i to na način, da će kao vlasnik udjela 79,73 posto kapitala u gospodarskom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum biti upisan tužitelj “Bingo” export-import Tuzla, koji se obavezao da će u hotel “Zenit” investirati 30 milijuna KM u prve tri godine poslovanja i zaposliti nova 72 radnika.

Načelnik Neuma Dragan Jurković za Klix.ba kaže kako je ova presuda neprovediva i da će Općina Neum, koji ima vlasništvo od pet posto, tražiti sudsku reviziju presude za postupak, koji je prema njegovim riječima, od početka išao pogrešno, jer Agencija za privatizaciju HNŽ, kako ističe, nema zakonsku osnovu da kapital prodaje, što je kako naglašava, cijelo vrijeme postupka zanemarivano.

Općina traži svoj dio

“Bilo je tu dosta procesa koji su se vodili od 2015. godine, koji su završavali do Vrhovnog suda, te se pokretali novi procesi, tako da se čitava procedura odugovlačila. Meni je najzanimljivije da su se tolike presude donijele, a da niko nije pogledao stvarno stanje.

Mi smo prije nekoliko dana u sudskom registru na Općinskom sudu u Mostaru, gdje se vodi i hotel Zenit zatražili aktualni sudski izvod vezan za kapital, gdje taj kapital nikad nije promijenjen.

U Neum stiže investicija od 30 milijuna KM!

I dalje je 51 posto vlasnik Brodomerkur, 44 posto hotel Zenit i pet posto Općina Neum. Ne ulazeći u detalje čitave te kupoprodaje, mišljenja smo, razgovarajući i sa pravnicima, da je prije prodaje trebalo završiti promjene u samom registru i to je ono što je u čitavom procesu zanemareno, a sigurno je najvažniji dio”, rekao je načelnik Neuma za Klix.ba.

Promjena kapitala

Ističe, da je jasna procedura promjene kapitala i ulagačkih iznosa po zakonu o gospodarskim društvima, te da je potrebno, ukoliko dolazi do mijenjanja omjera u kapitalu, sačiniti notarski obrađen ugovor i statut, te izmijeniti iznos kako se sada navodi 79,83 prema 20,17 kapitala koji bi bio omjer državnog i privatnog.

“To nije napravljeno i pitam se kako se to planira uraditi, kad je od početka zanemarena i prekršena procedura. Trenutno stanje je da Agencija prodaje nešto što službeno prema dokumentima nije njeno i ne znam, na koji način se može potpisati ugovor i dovesti do toga djela.

Presuda je takva kava jeste, a postoje još neki određeni sporovi koji se vode pred Županijskim sudom u Mostaru i kako će ovo ići, to ćemo prepustiti pravosuđu” kaže  prvi čovjek jedinog bh grada na moru.

Po zakon o gospodarskim društvima koji bi, kako ističe Jurković, trebao biti temelj, na osnovu presude se ne može promijeniti kapital.

“Zna se koja je procedura promjene kapitala i to ćemo svakako prati i na sudu. Presuda je svojevrsni presedanom u pravosuđu i to je vidljivo u samom obrazloženju, a mi ćemo se uključiti maksimalno da se ide u sudsku reviziju ove presude”, zaključio je načelnik Neuma.