[FOTO] Neretva poribljena sa 14.000 komada ribe

7156

Izvršeno poribljavanje ribolovne zone Čapljina na rijeci Neretvi sa potočnom pastrvom veličine 10 do 15 centimetara.

Poribljeno je sa 14.000 komada. Sva novčana sredstva su od članarina i prodanih ribolovnica sportskih ribolovaca ŠRD Bjelave.

Upravni odbor društva se nada da će osigurati sredstva i za jesensko poribljavanje.