Čapljina se željeznicom povezuje sa većinom gradova u BIH

2589

Vlada FBiH usvojila je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu.

Kada je riječ o željezničkom putničkom prometu, utvrđeni su putni pravci Sarajevo – Banja Luka – Sarajevo na relaciji Sarajevo – Maglaj i pravac Sarajevo – Čapljina – Sarajevo.

U kombiniranom prometu radi se o pravcima Doboj – Čapljina granica, Brčko granica – Čapljina granica, Semizovac – Čapljina granica, Sarajevo Teretna – Čapljina granica, Brčko granica – Lukavac, Maglaj – Čapljina granica, Čapljina granica – Lukavac, Čapljina granica – Mostar Teretna, Čapljina granica – Konjic i Čapljina granica – Visoko.

Ove linije usuglašene su sa Željeznicama Republike Srpske, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Odlukom je provedena zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu, na temelju koje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama Federacije BiH, na osnovu kojeg se mjesečno iz Proračuna FBiH isplaćuje 2,1 milijun maraka u jednakim ratama.

Ovakva odluka pospješuje razvitak željezničkog putničkog prometa koji ima više pozitivnih refleksija na ukupan promet u Federaciji BiH, kao što su manja upotreba cesta, smanjenje emisije izduvnih plinova, podizanje ekološke svijesti, kao i veća sigurnost u prometu, stoji u priopćenju.