Za dvoranu OV Čapljina 300 KM po satu; Vijeću i udrugama besplatno korištenje

1444

Općinsko vijeće Čapljina usvojilo je na protekloj sjednici Odluku o izmjenama i dopunama odluke o načinu i uvjetima korištenja dvorane Općinskog vijeća Čapljina (sala MUP-a).

U Odluci, između ostalog, stoji kako ‘Općinsko vijeće Čapljina i druga tijela Općine Čapljina (načelnik, službe, komisije tijela Općine Čapljina) i udruge građana koje su registrirane sa sjedištem na prostoru općine Čapljina, dvoranu mogu koristiti besplatno’.

Naknada za korištenje dvorane od strane ostalih korisnika utvrđuje se u visini od 300,00 KM po satu. Svai započeti sat korištenja dvorane zaokružuje se na puni sat”, dodaje se u Odluci.

Odluka je usvojena kroz predložene izmjene i dopune koje se odnose na definiranje korisnika koji su oslobođeni plaćanja naknade za korištenje dvorane u vlasništvu Općine Čapljina (uvrštene su i udruge građana koje imaju registriran sjedište na prostoru općine Čapljina.

Ovime je povećana naknada za ostale korisnike dvorane sa dosadašnjih 50,00 po satu na 300,” KM po satu.