Crna pjegavost: Izvršite preventivnu zaštitu vinograda

1130

Posljednjih godina bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola) sve češće je prisutna u hercegovačkim vinogradima.

Stoga je poželjno na mikrolokalitetima gdje se vinova loza nalazi u fazi bubrenja pupova ili stadiju razvoja vunastog pupa, a prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu vinograda jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WP ili Cuprablau Z.

U vinogradima s kasnijim sortimentom ili položajima na kojima se loza još uvijek nalazi u stadiju mirovanja može se pričekati s provedbom tretiranja pošto je najpoželjnije navedenim pripravcima zaštitu izvršiti neposredno pred kretanje vegetacije.

Ukoliko se u vinogradu uoče prezimljujući stadiji štetnika, bakreni pripravci se mogu kombinirati s mineralnim uljima kao što su Bijelo ulje EC, Ovipron top EC ili Mineralno svijetlo ulje EC.

U istu svrhu samostalno se može koristiti kombinirani pripravak bakra i mineralnog ulja trgovačkog naziva Crveno ulje EC ili Red Fox SE koji se koriste samo za mirovanja vegetacije, priopćeno je iz Federalnog agromediteranskog zavoda.