U HNŽ slobodna samo jedna lokacija za ljekarnu, i to u Ravnom

2038

Ljekarne su već odavno prepoznate kao unosan posao koji teško može propasti. Vjerojatno bi ljekarni bilo više i od kladionica kada ne bi županijska ministarstva zdravstva određivala lokacije na kojima ljekarne mogu biti otvorene.

Postoje stroga pravila o tome kolika mora biti udaljenost između ljekarni, koliko ih je potrebno u odnosu na broj stanovnika, kao i niz drugih parametara na temelju kojih se donose odluke o slobodnim lokacijama.

Iako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a već trebalo donijeti odluku za ovu godinu, na službenim internetskim stranicama može se naći samo odluka za 2018.

U njoj se navodi kako je u cijeloj Hercegovačko-neretvanskoj županiji slobodna samo jedna lokacija za ljekarnu, i to ona u Ravnom! Odluku koju je potpisao još uvijek aktualni ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a Goran Opsenica, osnivač buduće ljekarne, odnosno, budući nositelj odobrenja za privatnu praksu kojem je izdana prethodna suglasnost na lokaciju, dužan je podnijeti zahtjev za osnivanje ljekarne s potpunom dokumentacijom sukladno pravilniku najkasnije tri mjeseca od dobivanja suglasnosti, piše Večernji list BiH

– Ako u roku predviđenom u prethodnom stavku budući osnivač ne podnese Ministarstvu zahtjev s potpunom dokumentacijom za osnivanje ljekarne sukladno pravilniku, ista će se poništiti i izdati drugom podnositelju koji ispunjava kriterije utvrđene ovom odlukom. Ako na istoj lokaciji bude više zaprimljenih zahtjeva budućih nositelja odobrenja za privatnu praksu, odnosno budućih osnivača ljekarni koji ispunjavaju sve kriterije, Ministarstvo će odlučivati prema redoslijedu kojim su podneseni prethodni zahtjevi – navodi se u odluci.

Ne očekuje se kako će za ovu godinu stanje biti drugačije u odnosu na 2018. Dapače, samo i ova jedna lokacija može biti popunjena. Da bi bilo jasnije zašto vlada ovoliki interes za otvaranje ljekarni, dovoljno je samo pogledati podatke ZZO-a HNŽ-a.

U 2018. godini Zavod je na lijekove s liste lijekova potrošio 12,447.492 KM. Lijekovi su u 2018. godini izdavani u 66 ugovornih ljekarni. Prosječno je svaka ugovorna ljekarna izdala 16.261 recept s 21.286 pakiranja lijekova u vrijednosti od 188.598 KM. I to je samo ZZO HNŽ.

Stanovnici još mnogo toga kupuju za svoje svakodnevne potrebe, kao i potrebe svoje obitelji, tako da se prometi svake ljekarne broje u milijunima KM. Zato se očekuje da će i u idućim godinama vladati veliko zanimanje za otvaranje ljekarni, čak i u Ravnom, sredini u kojoj službeno živi tek nešto više od 3.000 osoba, a vjerojatno stvarni broj onih koji su stalno na ovome području je daleko manji od podataka s kojima raspolažu službene institucije.