Novi krug zapošljavanja medicinara: Početna plaća 2.000 eura, smještaj i prijevoz plaćeni

2044

Treći krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u Njemačkoj u ovoj godini bit će održan od 30. rujna do 4. listopada ove godine, a rok za prijave je do 13. rujna, poručuju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu. Kako se navodi u javnom pozivu, mogu se prijaviti radnici za zdravstvenu njegu, a u opisu posla naveden je rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalificiranog zdravstvenog radnika, piše Faktor.

Prednost kod odabira će imati nezaposleni s evidenciji službi za zapošljavanje. Potrebno je imati završeno minimum srednju medicinsku školu (IV stupanj) – medicinska sestra – tehničar općeg ili pedijatrijskog smjera.

Poznavanje njemačkog jezika nije obvezno, ali je prednost. Potreban je i položen stručni ispit za rad u struci, a prednost će biti radno iskustvo u posljednje četiri godine (opća njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući). Kada su u pitanju uvjeti rada i boravka, između ostalog, navodi se da početna mjesečna plaća iznosi minimalno 2.000 eura bruto do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, a nakon nostrifikacije minimalno 2.400 eura.

Navedeno je i da poslodavac osigurava smještaj, a zaposleni u cijelosti ili dijelom participira u troškovima. I troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji BiH – Njemačka snosi poslodavac.

Sve ostale detalje moguće je pronaći u pozivu koji se nalazi na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Triple Win projekt provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu s Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u SR Njemačkoj na određeno vrijeme.