U Federaciji BiH 10% manje upisanih studenata

628

Uzimskom semestru akademske 2019/2020. godine na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH (FBiH) upisano je 55.914 studenata, što je manje za 6.371 ili 10,23% u odnosu na prethodnu akademsku godinu, priopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Broj studenata koji su upisali studije prema starom studijskom programu je 251 ili 0,45%, a po bolonjskom su upisana 55.663, što čini 99,55% od ukupnog broja upisanih.

Na redovni studij upisano je 78,8% studenata, na izvanredni 17 %, a na studij na daljinu 4,2%.

Na visokoškolske ustanove u FBiH upisana su 3.094 strana studenta, što je 5,53% od ukupnog broja upisanih, dok od ukupnog broja studenata njih 5.979 ima status apsolventa.

U prošloj godini diplomiralo je 12.359 studenata, što je za 612 ili 4,95% više u odnosu na 2018. godinu.

Broj redovnih studenata koji su diplomirali je 9.669 ili 78,23%, 2.511 ili 20,32% su izvanredni, a 179 ili 1,45% su oni koji su diplomirali na daljinu, navodi Srna.

U akademskoj 2019/2020. godini na visokoškolskim ustanovama zaposleno je 6.798 nastavnika i suradnika, što je za 3,72% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja zaposlenih nastavnika i suradnika, 3.034 ih je zaposleno na neodređeno, a 3.764 na određeno vrijeme.

Prošle godine je magistriralo i specijaliziralo 59 studenata, što je za 39,79% manje u odnosu na 2018, dok je doktoriralo 25 ili za 45,65% manje.