Rang lista kandidata koji su ostvarili poticaj po javnom pozivu za proljetnu sjetvu 2020.g.

2995

Na temelju Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Grada Čapljine nakon pristiglih prijava stručna komisija za odabir kandidata je utvrdila Rang listu odobrenih kandidata za dodjelu sredstava.

 RANG LISTA ODABRANIH KANDIDATA.

Odabranim kandidatima poticajna sredstva će se uplatiti na žiroračun kojeg su dostavili u dokumentaciji traženoj po Javnom pozivu.