FOTO | Uspješno završena eko akcija čišćenja Mogorjela

984

Nevladine organizacije uspješno su  završile eko akciju čišćenja Mogorjela, skupivši preko 25 vreća organskog otpada (lišća) koje je odloženo na komposište.

U eko akciji su sudjelovale nevladine organizacije: EHOO – Čapljina, EU”Lijepa naša, Udruga “Čaplja”, Referentna grupa, ReRec, NDF, EKO HAB –  Novi val.

Valorizacija, prezentacija i promocija  nacionalnih spomenika na području grada Čapljina aktivnosti su koje udruga “EHOO” kontinuirano provodi sa ciljem uključivanja nacionalnih spomenika u turistčku ponudu grada Čapljine i županije.

Doprinos ovim nastojanjima su i akcije koje se provode u sklopu EKO HUB-a gdje NVO-e zajednički djeluju na podizanju ekološke svijesti javnosti o potrebi veće brige za zaštitu prirode i okoliša, jer čist i očuvan okoliš preduvjet su razvoja turizma kako na lokalnoj tako i na županijskog razini”, poručuju nevladine organizacije.