Subvencioniranje cijene komunalne vodne usluge dostupno za Čapljince

1454

vim putem želimo Vas podsjetiti da je u sklopu Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekta), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće grada Čapljina donijelo Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.. ( “Narodni list grada Čapljina”, broj 2 /2020).

Odlukom je predviđeno subvencioniranje cijene komunalne vodne usluge za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima za život su osobe koje ostvaruju pravo prema Zakonu o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom HNŽ –a.

Pravo na subvencioniranje vodnih usluga prema navedenoj Odluci ostvaruje korisnik vodnih usluga koji ima prebivalište na području grada Čapljine i korisnik je:

  • Stalne novčane pomoći
  • Obitelji sa 3 (troje) i više djece koji su korisnici dječijeg dodataka
  • Samohrani roditelji
  • Osposobljeni za život i rad
  • Civilne žrtve rata
  • Obitelji s djecom s poteškoćama u razvoju
  • Odlukom je također propisano da maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge koji je ostvario pravo na subvencioniranje , ne može prijeći 3m³. Razliku u iznosu mjesečnog računa za količinu isporučene pitke vode i količinu otpadnih voda koja nastaje potrošnjom većom od 3m³po članu domaćinstva korisnika komunalne usluge, snosi korisnik.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalnu skrb grada Čapljina, a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje dijela troškova komunalnih vodnih usluga.