Osiguranici ZZO HNŽ ponovo mogu ostvarivati sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

3588

Osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ mogu nastaviti kontinuirano ostvarivati prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (liječenje izvan županije, sufinanciranje i druga prava osiguranika).

Naime, od 1. siječnja 2024. godine financiranje prava osiguranih osoba Zavoda na liječenje izvan HNŽ temeljem uputnica Liječničkog povjerenstva, sufinanciranja temeljem Pravilnika o sufinanciranju i druga prava bila su privremeno obustavljena.

Osiguranici koji su od 01. siječnja, radi hitnosti, ostvarujući neko od prava iz obveznog
zdravstvenog osiguranja (liječenje izvan županije, sufinanciranje i druga prava), izdvojili osobna financijska sredstva pravo na refundiranje moći će ostvariti.

Ovo pravo moći će ostvariti nakon što Financijski plan Zavoda za 2024. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Zavoda za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine bude operativna o čemu će osiguranici biti pravovremeno informirani.