FOTO | Čapljinka Emina Hasanagić postala doktorica pravnih znanosti

6104

Čapljinka Emina Hasanagić (30) doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu ”Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Europske unije”.

Nakon obranjenog doktorskog rada, pred komisijom: prof. dr. Nevenko Misita, prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić i doc. dr. Mehmed Hadžića stekla je znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti.

Od 2011. godine Emina radi kao viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru i to na dvije Katedre: Katedri za državno i međunarodno javno pravo te Katedri europskog prava, a u tijeku je i procedura njezinog izbora u nastavničko zvanje docent.

Istraživanje za svoj doktorat radila je na Europa Institutu na Univerzitetu Saarland, u gradu Saarbruckenu u Njemačkoj.

Autorica je velikog broja znanstvenih i stručnih radova, izlagala je svoje radove na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama u BiH i u inozemstvu te je sudionica više znanstveno – istraživačkih projekata.

Ovim putem redakcija Čapljinskog portala čestita Emini Hasanagić na postignutom uspjehu i zvanju doktora pravnih znanosti.