Čapljinska Porezna uprava obustavila rad sa strankama

1024

Iz Porezne uprave Čapljina poslano je obavještenje u kojem se ističe da je u ovoj ustanovi obustavljen fizički kontakt i rad sa strankama te zabranjen ulazak u poslovne prostorije.

Prilikom ulaska u Poreznu upravo Čapljina istaknuto je kako od 23. ožujka komunikacija sa strankama obavljat će se isključivo pisanim putem – preko e-maila, faxa i telefona.

Kada je riječ o prijemu svih podnesaka (prijava zahtjeva) primarno isključivo putem pošte, e-maila i fax-a.

Zabranjen je fizički kontakt sa strankama i ulazak stranaka u poslovne prostorije Porezne uprave.