FOTO | Postavljanje prvog sloja asfalta na poddionici Buna – Počitelj

1165

Postavljanje asfalta na koridoru 5C između Bune i Počitelja na jugu zemlje u punom je jeku. Krajem rujna je obavljeno probno postavljanje asfalta, a prvi sloj jedne strane duž cijele dionice finaliziran je ovih dana.

Asfaltiranje završnog sloja cijelom dužinom dionice bit će finalizirano za dva tjedna.

Dionica košta oko 32 milijuna eura i za njenu funkcionalnost potreban je most Počitelj koji je trenutno u izgradnji, što znači da se neće koristiti prije 2022. godine Dionica Buna – Počitelj dugačka je 7,2 kilometra, a specifična je jer ne presijeca nijedno naselje i prolazi kroz hercegovačku ravnicu i krš, što će putovanje učiniti posebno impresivnim.

Trasa pored zemljanog dijela ceste uključuje dva nadvožnjaka, jedan podvožnjak i dva prolaza za životinje, kao i dvostrano odmorište Rotimski potok.

Sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj, a nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U. iz Španjolske, a izvođač radova je širokobriješki Hering.