Peradarstvo ne stanuje u Čapljini ni na jugu Hercegovine

1248

Da stočarstvo ne stanuje na čapljinskom području zatim općinama Neum i Ravno na jugu, te Jablanici u sjevernom dijelu Hercegovine, uvjerili smo se na primjerima interventnih mjera za proširenje stada iz vlastitog uzgoja – uzgoj janjadi, jaradi, teladi i prasadi.

Među 141 proizvođačem nema niti jednoga s gradskog područja Čapljine, te tri spomenute općine. Je li u pitanju pravi slom stočarstva na spomenutom području ili se stočari s navedenih područja iz raznoraznih razloga, nerijetko je u pitanju vlasništvo nad zemljom ili objektima ne prijavljuju, pokušat ćemo odgovoriti u narednom razdoblju.

Nešto stariji slušatelji se sjećaju da su stada ovaca s juga Hercegovine posebice s prostora Dubrava, te neumskog zaleđa i Ravnog svakog proljeća pravile svojevrsnu invaziju na planinske pašnjake sjevera Hercegovine. Sada je to očito već davna prošlost.

Ukupnu nepovoljnu situaciju u oblasti stočarstva i peradarstva upotpunjavaju Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – interventna mjera – potpora za držanje koka nesilica, te Ulaganje u izgradnju, proširenje i rekonstrukciju građevinskih objekata u stočarstvu.

Uglavnom po osnovu interventna mjera – Potpora za držanje koka nesilica ostvarila su samo dva subjekta s područja cijele Hercegovačko-neretvanske županije – „Agrojata” iz Konjica u iznosu od 1.250 KM i „Farma koka Luburić” iz Čitluka u visini od 5.000 KM.

Interventna mjera – Potpora za držanje koka nesilica, a vezano za raspoloživa sredstva izvršne u iznosu od 0,50 KM po kljunu, a klijent može ostvariti pravo za ovu interventnu mjeru do maksimalnog iznosa od 5.000 KM. Shodno navedenom kriteriju za raspodjelu, očito je da farma „Luburić” iz Čitluka ima najmanje 10.000 kljunova, odnosno koka nesilica.

Sredstva po onsovu interventne mjere –ulaganje u izgradnju, proširenje i rekonstrukciju građevinskih objekata u stočarstvu ostvario je samo jedan objekt. Riječ je o tvrtki „Alpina Vlake” iz Donjeg Malog Ograđenika u općini Čitluk, čiji je projekt dobio 23.940 KM.

Inače, tvrtka „Alpina Vlake” bavi se uzgojem koza. Kako se ističe u kriteriju o dodjeli sredstava odobravaju se iznosi u visini 20 posto prihvatljivih troškova ulaganja iz Projekta kojeg je dostavio klijent, a maksimalno odobrena potpora može iznositi do 40.000 KM.

Podsjećamo, riječ je o interventnim mjerama temeljem Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj industriji, članak 6. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarivanje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji za 2020. godinu.