FBiH: 87 milijuna KM za poljoprivredu u 2021. godini

476

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000 KM.

Povećana su sredstva za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13.330.000 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđeno 56.200.000 KM.

Iznos od 14.050.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja FBiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda.

Iznos od 2.000.000 KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu.

Za Model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000 KM.