Pozitivni i negativni efekti travanjskog snijega u maslinicima

715

Pojava snijega u travnju na području Hercegovine je pokazala svoju specifičnost submediteranske regije i njenog podklimatskog tipa.

Karakteristike klime između ostalog za ovo područje su izraženija suma niskih temperatura za razliku od mediteranskog područja , te češća pojava i zadržavanje snijega.

Pozitivan efekt navedenog je smanjenje populacije maslinove muhe (Bactrocera oleae Gmel.), smanjena vitalnost ličinki pri 0°C i visoka stopa ugibanja pri – 5°C.

Pored ovoga smanjen je sadržaj gljivičnih oboljenja i pojava paunovog oka (Spilocaea oleagina, Cast). Utjecajem ovih klimatskih prilika dolazi i do prozračnosti tla.

Negativni efekt navedenog vremena je izmrzavanje, pojava ožegotina na listu od mraza, te opadanje lista kojim se smanjuje površina za obavljanje fotosinteze.

Pojava snijega na pojedinim područjima rezultira lomom sekundarni grana pod snijegom, ali i ugibanju čitavih stabala.

Na oštećenim stablima često dolazi do pojave pojave Pseudomonas savastanoi (rak masline).

Stabla se trebaju zaštiti bakrenim preparatima koji imaju duže djelovanje i otpornost na ispiranje uslijed kiša.

Obzirom da se rak masline prvenstveno prenosi alatom u rezidbi, preporuka je da se nakon svakog stabla obavi dezinficiranje alata.

dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agro
mr.sc. Marija Prlić dipl.ing.agro
FAZ.ba