Škole od učenika ne smiju tražiti novac za štetu na inventaru

1463

Dugogodišnja praksa traženja novca od osnovnoškolaca za pokrivanje šteta nastalih na školskom inventaru ili u školskim objektima tijekom školske godine nezakonita je.

Posebno je ovaj problem došao do izražaja u pandemijskoj godini kada djeca u većini županija nisu bila u školama, nastava je bila online, a pred kraj školske godine uvjetuju se određena plaćanja.

Da je naplata štete na inventaru od učenika nezakonita, ukazao je u odgovoru Udruzi roditelja “Naša djeca 2014.” prosvjetni inspektor iz Hercegovačko-neretvanske županije Senad Omerika, piše Večernji list BiH.

Što kažu zakon i inspekcije

Pred kraj svake školske godine ovo pitanje se aktualizira, zbog čega je Udruga na svojim službenim Facebook stranicama podsjetila na dopis iz 2016. u kojem jasno stoji da je osnovno obrazovanje obvezno i besplatno te da nitko nema pravo od učenika tražiti ove naknade. – Člankom 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH propisano je, između ostaloga, da je osnovno obrazovanje obvezno za svu djecu te da je ono besplatno za svu djecu.

Navedeno spada u domenu ljudskih prava i sloboda, a što je zajamčeno Ustavom FBiH. Prema tome, osnovna škola ne smije vršiti naplatu novčanih sredstava od učenika po osnovi solidarnog plaćanja učinjene štete u školi, upisnine, za usluge djelatnosti odgoja i obrazovanja u školi i slično – stoji u dopisu inspektora Omerike.

Ističe se kako, prema Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju, radi zadovoljavanja određenih potreba učenika osnivač ili škola mogu tražiti od učenika odnosno njegovih roditelja ili skrbnika participaciju dijela troškova školarine i naknade učinjene štete u skladu s aktom koji donosi škola uz suglasnost Ministarstva.

– Prosvjetna inspekcija kroz nadzore u osnovnim i srednjim školama kontrolira i sve vrste eventualnih naplata od učenika.

Osnovne i srednje škole

U svim slučajevima gdje je inspekcija utvrdila bilo kakvu vrstu naplate u osnovnim školama istu je odlukom zabranila, dok je kod srednjih škola za eventualne odluke školskih odbora o eventualnim naplatama tražila suglasnost resornog ministarstva i očitovala se u skladu s tim – stoji u dopisu u kojem se poziva sve one koji imaju saznanja o vršenju ovih nepravilnosti u nekoj od škola da isto prijave Prosvjetnoj inspekciji.

Dakle, osnovne škole nemaju pravo tražiti od djece novac za polomljene stolice, klupe, oštećene zidove i sl. Iz Udruge roditelja “Naša djeca 2014.” naveli su kako je ova praksa ekonomsko nasilje nad djecom s obzirom na to da su ista ucijenjena kako neće dobiti dokumente o završenom školovanju ako odbiju izvršiti tražena plaćanja.