Požari u Nemu stavljeni pod kontrolu, helikopteri se povukli

388

Helikopteri Oružanih snaga BiH u proteklim danima intenzivno su radili na gašenju požara na ugroženim dijelovim općine Neum.

Jutros su helikopterske posade u suradnji sa predstavnicima lokalne vlasti izvršile izviđanje ugroženog područja gdje je konstatirano da su požari stavljeni pod kontrolu i da prestaje potreba za daljnjim angažmanom resursa Oružanih snaga BiH.

Angažmanom resursa Oružanih snaga BiH u znatnoj mjeri je spriječeno daljnje širenje požara, predupređene su eventualne negativne posljedice, te je otklonjena opasnost po stanovništvo i materijalna dobra na opožarenim lokacijama, pruopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću OS BiH.

Oružane snaga sa svojim resursima ostaju pripravne za sva buduća angažiranja u slučaju potrebe za pomoć stanovnicima Bosne i Hercegovine gdje god i kada god pomoć bude potrebna i tražena.