U kolovozu u FBiH povećana proizvodnja struje

103

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u kolovozu 2023. godine iznosila je 611 GWh, dok je u istom mjesecu 2022. godine iznosila 571 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su sudjelovale sa 28,31 posto, termoelektrane sa 67,27 posto, a vjetroelektrane sa 4,42 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u kolovozu 2023. godine iznosila je 401.777 t, a u istom mjesecu 2022. godine 451.985 t.

Proizvodnja lignita u FBiH u kolovozu ove godine je 137.443 t, a u istom mjesecu 2022. godine bila je 120.043 t.

Proizvodnja koksa u kolovozu 2023. godine je 64.465 t, a u kolovozu 2022. godine 64.883 tona.

Uvoz naftnih proizvoda u kolovozu 2023. godine je 128.488 tona, a u istom mjesecu 2022. je 119.648 t.

Od ukupnog uvoza, u kolovozu je uvezeno dizel goriva 71,54 posto, bezolovnog motornog benzina 14,84 posto, a mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,07 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.