Vlada FBiH odobrila još dva projekta od javnog interesa

460

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dopunom Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, uvrstila još dva projekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Oko 180 milijuna KM

Riječ je vjetroelektrani “VE Vlašić, 50 MW” i fotonaponskoj elektrani “FNE EPHZHB 1” od 150 MW.

U razlozima za donošenje ove odluke, između ostalog, je pojašnjeno da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo predložilo da se dopuni ova odluka s ciljem uvrštavanja projekata VE Vlašić, 50 MW, na lokalitetu Vlašića, Općina Travnik.

Također je navedeno da je Projekt VE Vlašić uvršten u Program javnih investicija Federacija BiH te da se nalazi na listi ključnih budućih projekata i u Okvirnoj energetskoj strategiji Federacije BiH.

Prema podacima iz studije izvodljivosti ova vjetroelektrana imala bi do 18 agregata s mogućom godišnjom proizvodnjom od 112 do 116 GWh, a ukupna investicija, prema tehničko-investicionoj dokumentaciji, iznosila bi oko 180 milijuna KM.

Dopunom odluke stvaraju se pretpostavke za pokretanje postupka eksproprijacije radi izgradnje VE Vlašić, a uvrštavanje ovog projekta na listu projekata iz Odluke, bio bi pokazatelj da je ovaj projekt od značaja za Vlada Federacije BiH, te i da po ovom osnovu zavrjeđuje da bude na listi projekata za sufinanciranje putem Investicijskoga okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Kapitalna važnost za Stolac

Za drugi projekt, obrazloženo je da se JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar obratilo Ministarstvu dopisom kojim se predlaže dopuna Odluka o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH s ciljem uvrštavanja projekta FNE “EPHZHB 1” u Odluku.

Ovaj projekt (150 MW) realizira se u Općini Stolac, te je zemljište na kojem se planira graditi elektrana u vlasništvu JP EP HZHB d.d Mostar, a privredno društvo nositelj koncesijskog prava na izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane.

Također, obrazloženo je da je razvoj ove elektrane od općeg značaja za lokalnu, ali i regionalnu zajednicu, kako u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova tako i u financijskom smislu.

Ocijenjeno je da je razvoj projekta ove vrste i veličine od kapitalne važnosti za Općinu Stolac.