Džakula: Pozitivni rezultati UNOBiH bit će nastavljeni

1236

Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH je u prošloj godini prikupila 6,6 milijardi KM ili 286 milijuna KM više prihoda nego u 2015., a pozitivni rezultati pozicionirali su je kao ključnu instituciju za fiskalnu stabilnost BiH, ocijenio je danas direktor UNOBiH Miro Džakula.

Najavio je da će nastaviti sa što boljim radom, usvajanjem novih standarda i procedura.

UNO će u tome pomoći i realizacija trećeg „Twinning” projekta, koji financira Europska unija s milijun eura, a putem kojeg će u naredne dvije godine znatno biti unaprijeđena zakonska regulativa u oblasti PDV-a, trošarinai u carinskoj politici.

”Time se dalje otvara put BiH u ispunjavanju uslova za pristupanje BiH EU usklađivanjem zakonske regulative iz ovih oblasti s europskom. Očekujemo da ćemo biti prvi koji će završiti poglavlje 29., odnosno usklađivanje zakona iz oblasti carina s europskim zakonodavstvom”, rekao je Džakula.

Podsjetio je da je u okviru prethodnog „Twinning“ projekta pripremljen novi zakon o PDV-u, koji je usklađen sa 112. direktivom Europske komisije, a u okviru novog projekta bit će razrađene dalje odredbe ovog zakona te pravilnik o PDV-u, zakon i pravilnik o trošarinama koji će biti predloženi za usvajanje nadležnim bh.organima.

”UNO će učiniti sve da u ovoj i narednoj godini uskladi svoje ključne zakone s europskom regulativom, a do Upravnog odbora UNO, Vijeća ministara i parlamenta BiH bit će njihovo prihvaćanje”, dodao je Džakula.

Stalni savjetnik za “Twinning” projekt Rajko Skubic smatra da je BiH u nekim oblastima znatno harmonizirala svoje zakone s europskom regulativom.

”Carinsko područje je vrlo usklađeno i jedno je od najboljih”, dodao je Skubic.

BiH je, dodaje, dosta uradila i u području PDV-a.

”U ovom dijelu projekta važna komponenta je sistem NCTS, koji se odnosi na zajednički tranzitni postupak koji važi u cijeloj EU, a prema kojem će tranzitni dokumenti, koje izdaje određena zemlja, vrijediti na cijelom prostoru EU i zemalja koje su u NCTS sustavu”, rekao je Skubic.

Šefica sekcije operacija u Delegaciji EU u BiH Chloe Berger je ukazala da sektor poreza i carina daje doprinos razvoju BiH u smislu da se učine dostupnim sigurni proizvodi na unutarnjem tržištu, kao i da se pojednostave određene procedure i poslovanje gospodarskih subjekata.

Najavila je i da će EU nastaviti da pruža podršku približavanju zakonodavstva BiH pravnoj tekovini EU, kao i jačanju ekonomskog razvoja BiH, pojednostavljenu postupaka, a što je i jedan od ciljeva iz Reformske agende.

Projekt je financiran iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014), a implementira ga Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI) iz Austrije.

Ovaj “twinning“ projekt se sastoji od tri komponente u oblasti indirektnog oporezivanja unutar kojih će oko 60 stručnjaka iz zemalja članica EU (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Litva, Češka i Poljska) doći u Bosnu i Hercegovinu i držati radionice sa stručnjacima iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Predstavit će im carinsko i porezno zakonodavstvo EU, a pružit će i podršku u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u oblasti neizravnih poreza (carina, porez na dodanu vrijednost i trošarina) i njihovoj praktičnoj primjeni.

Neki od glavnih rezultata ovog projekta će biti izrada nacrta upute za praktičnu primjenu Konvencije o zajedničkom provozu (CTC) i Novog računalnog sustava provoza (NCTS), te predstavljanje najnovijeg sustava za upravljanje garancijama zemalja članica EU (GMS).

Ranije su već okončana dva “Twinning” projekta koja je također financirala EU u iznosu od 4,5 milijuna eura.