Odlična perspektiva, ali malo zanimanja za hercegovačko maslinarstvo

1852

U sklopu Mostarskog sajma održana je i konferencija o hercegovačkom maslinarstvu. U kontekstu ranije započete suradnje, konferenciju su organizirali Grad Mostar i španjolska korporacija Agro Sevilla. Naglasak je stavljen na perspektive razvoja.

Uzgoj maslina u Hercegovini mogao bi napredovati zahvaljujući suradnji s Agro Sevillom.

Na konferenciji je sudjelovao i maslinar Dragan Mikulić iz Ljubuškog koji ističe kako Hercegovina ima perspektivu za uzgoj maslina, ali i kako se uzgajivači susreću s različitim problemima. Sve veči je nedostatak radne snage.

Zahvaljujući geografskom položaju, blagoj klimi i krškom tlu, Hercegovina ima idealne uvjete za uzgoj maslina. Zbog toga je maslinarstvo jedan od stupova kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Ovakve konferencije između ostalog doprinose i promociji maslinarstva kao kulture u Hercegovini.