U Neumu 8. simpozij magistara farmacije F BiH

1047

Osmi simpozij magistara farmacije Federacije BiH održavat će se od 19. do 21. svibnja u hotelu “Grand” u Neumu, u organizaciji Komore magistra farmacije FBiH.

Tema ovogodišnjeg simpozija je “Ekonomska pozicija magistra farmacije u FBiH – kako dalje?!”, a obrađivat će se s aspekta ekonomije, prava te farmacije kao profesije, s ciljem što uspješnijeg definiranja relevantnih pokazatelja za buduće naknade kojima se određuje ekonomska pozicija magistra farmacije.

Svoja najnovija saznanja prezentirat će predavači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije, priopćili su organizatori.