Nema ukidanja participacija u HNŽ: I dalje ćemo plaćati markice

739

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a smatra kako ukidanje obveze plaćanja participacije, kao načina financiranja zdravstvenog osiguranja, ne može biti jamac uvođenja kvalitetnijeg nadzora trošenja sredstava u sektoru zdravstva.

”U stanju u kojem se nalazi sustav zdravstva, ne samo u našoj županiji nego i u Federaciji BiH, kada sredstva koja se prikupljaju nisu dostatna za financiranje zdravstvenih usluga, Zdravstveno vijeće smatra da ukidanje participacije ne može biti jamac uvođenja kvalitetnijeg nadzora nad korištenjem sredstava niti se na taj način može amnestirati odgovornost institucija mjerodavnih za kontrolu utroška i tako ih uvjetovati da čine ono za što su zakonom obvezne činiti”, navodi se u priopćenju Zdravstvenog vijeća koje je jučer razmatralo inicijativu/zahtjev Mreže “Naše društvo”, koja je zatražila ukidanje obveze plaćanja participacije kao načina financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja sve dok se “ne uvede red u način distribuiranja i nadzora trošenja javnih sredstava u sektoru zdravstva”.

Iz Vijeća podsjećaju da se sredstva za financiranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju i iz sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite.

Spomenuta sredstva prihod su Zavoda zdravstvenog osiguranja i evidentiraju se posebno, u sklopu ostvarenih prihoda Zavoda.

Zdravstveno vijeće preporučilo je da zdravstvene ustanove, sukladno usvojenoj strategiji za provedbu reformi iz oblasti zdravstva za područje HNŽ-a za razdoblje 2017. – 2020., uspostave akreditaciju i sustav upravljanja kvalitetom i kontrolu kako bi na taj način osigurale pravodobne troškovne pokazatelje kako o jediničnoj cijeni tako i ukupnom trošku pruženih usluga zdravstvene zaštite uz obvezno osiguranje kvalitete i sigurnosti istih.