Općina Čapljina dobila proračun za 2019. u visini od 17 milijuna KM

1869

Na sjednici Općinskog vijeća Čapljina usvojen je Proračun ove hercegovačke općine za 2019. godinu.

Prema Prijedlogu proračuna koji su usvojili vijećnici, planira se ostvarenje rashoda u iznosu od 9.970.970,00 KM, kapitalnih izdataka u iznosu od 6.918.500,00 KM, proračunska rezerva 46.780,00 KM, odnosno ukupno 16.936.250,00 KM, koliko iznosi i visina prihoda i primitaka planiranih u 2019. godini.

Proračun je ove godine veći za skoro pet milijuna KM u odnosu na Proračun za 2018. godinu.

Kad se Proračun pregleda kroz stavke prihoda, vodstvo općine Čapljina planira kroz porezne prihode utržiti 4.816.600,00 KM, kroz neporezne prihode 6.440.550,00 KM, iz tekuće potpore 1.720.000,00 KM, kapitalnih transfera 1.949.100,00 KM, te prihoda po osnovu zaostalih obaveza 10.000,00 KM. U kapitalnim primicima navedeni su i prihodi od inozemnog zaduživanja (za deponiju smeća) 2.000.000,00 KM.

Kada su u pitanju rashodi, na plaće i naknade će se potrošiti 3.355.700,00 KM, na doprinose poslodavaca 314.800,00 KM, na izdatke za materijal i usluge 1.983.870,00 KM, tekuće transfere 4.081.600,00, kapitalne transfere 50.000,00 KM, te na izdatke za kamate 185.000,00 KM.

Kapitalni izdaci planirani u 2019. godini u iznosu od 6.918.500,00 odnose se na nabavke građevina (55.000,00 KM), vanjsku rasvjetu i trotoare (260.000,00 KM), prometnice-Ada Bad, ZZ i kružni tok (1.101.000,00 KM), nasip GP (1.000.000,00 KM), oborinsku kanalizaciju (200.000,00 KM), opremu (93.500,00 KM), studije izvedbe i projektne dokumentacije (55.000,00 KM), rekonstrukciju i investicijsko održavanje (3.100.000,00), učešće u dionicama RTV HB (84.000,00), otplatu domaćim financijskim institucijama (150.000,00 KM) i otplatu duga po izdanim jamstvima (820.000,00 KM).

Proračunska rezerva planirana je u iznosu od 46.780,00 KM.