Sljedećeg tjedna otvaranje trgovina na veliko i malo, odvjetničkih ureda i zanata

3129

Krizni stožer federalnog Ministarstva zdravstva predložit će da od sljedećeg tjedna budu otvorene trgovine na veliko i malo, male zanatske trgovine, kao i odvjetničke i notarske kancelarije.

Zamjenik ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da su za otvaranje trgovina važne preporuke koliko ljudi može ući, koja je preporučena zaštita, a to će biti posebno propisano.

Čerkez je najavio i poruke menadžerima zdravstvenih ustanova da omoguće veći priliv pacijenata.

On je rekao da će o ovim predloženim mjerama konačnu odluku dati Krizni stožer federalne Uprave civilne zaštite.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar rekao je da su razmatrani novi modaliteti rada zdravstvenih ustanova i izrazio nadu da će one povećati kapacitet svojih usluga već početkom sljedećeg tjedna.

Pehar je rekao da će se još sačekati sa otvaranjem stomatoloških ordinacija, jer su zaposleni u toj djelatnosti možda i najizloženiji segment zdravstvenih radnika, zajedno sa anesteziolozima i specijalistima urgentne medicine.