Koridor Vc: Vlada prenamijenila zemljište u Hercegovini

587

Vlada FBiH je donijela četiri odluke neophodne za nastavak izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Dvije odluke odnose se na izuzimanje neplodnog, šumskog i poljoprivrednog zemljište i mijenjanju njegove namjene u građevinsko.

Riječ je o poddionicama Mostar Jug – Tunel Kvanj, te Putnikovo Brdo – Ozimice.

Donesena je i Odluka kojom je data suglasnost za korištenje devet zemljišnih čestica označenih kao javno dobro za potrebe izgradnje dionice Pudnikovo Brdo – Medakovo.

Također, Vlada je utvrdila da je eksproprijacija nekretnina (k.č. 6 i 7 K.O.) Ljubinići na dionici autoceste Visoko – Podlugovi na Koridoru Vc od javnog interesa za Federaciju BiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.