Neum za 2022. planira proračun od skoro 9 milijuna KM

536

Na VII. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Neum usvojeno je devet točaka Dnevnog reda, a najvažnija je bila ona vezana za Proračun.

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici jednoglasno usvojilo Nacrt Proračuna Općine Neum za 2022. godinu u iznosu od 8.759.000,00 KM.

Nacrt Proračuna Općine Neum za 2022. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza Proračuna.

Nacrtom proračuna za 2022. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 8.759.000,00 KM, rashodi i izdaci za 2022. godinu 8.759.000,00 KM.

Uz Nacrt Proračuna jednoglasno je usvojena i Odluka o izvršenju Proračuna u kojoj stoji da će se Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Neum za 2022. godinu održati u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, Uredu Načelnika Općine, Mjesnim zajednicama, parlamentarnim strankama koje imaju vijećnike u općinskom vijeću, a trajat će 15 dana.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt proračuna općine Neum za 2022. godinu dostaviti će se Uredu Načelnika.

U Obrazloženju stoji kako predloženi Nacrt za 2022. godinu predstavlja dobru polaznu osnovu za uspješno provođenje procesa Javne rasprave i da će potaknuti građane i sve druge učesnike da svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama doprinesu kvalitetu izrade Prijedloga Proračuna, čija će realizacija za rezultat imati zadovoljavanje potrebe što većeg broja građana u cjelini i poboljšanje ambijenta i uvjeta za život i rad na području Općine Neum.