75.000 eura stiže na račun Župe Bezgrješnog Začeća BDM Hrasno

    909

    Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

    Jedan od projekata koji će Vlada RH financirati je i obnova vjerskih i kulturnih infrastrukturnih objekata Župe Bezgrješnog Začeća BDM Hrasno – Neum.

    Vlada RH ovaj projekt podržala je sa 75.000 eura.