Povećani javni prihodi u Federaciji BiH

231

Porezni obveznici Federacije BiH u razdoblju siječanj-srpanj ove godine uplatili su 4.245.369.659 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti razdoblje prošle godine više za 568.378.832 KM ili za 15,46 posto, a u odnosu na siječanj-srpanj 2019. godine više za 1.195.523.182 KM ili za 39,20 posto.

U strukturi naplate javnih prihoda u sedam mjeseci ove godine porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 426.868.099 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica 393.559.717 KM, porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 55.223.136 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 30.854.745 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 316.026 KM, takse i naknade u iznosu 434.739.695 KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu 35.568.931 KM, članarine u iznosu 7.682.067 KM i ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.971.769 KM.

U sedam mjeseci ove godine (siječanj-srpanj) naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.854.839.849 KM.

Prihodi u doprinosima za PIO/MIO

Doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 1.597.374.256 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.124.547.539 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 132.918.054 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 31. srpnja ove godine iznosio je 541.808. Taj broj je veći za 6.565 u odnosu na podatak od 31. srpnja prošle godine kada je bilo 535.243 zaposlenih. Broj zaposlenih 31. srpnja ove godine manji je za 1.032 u odnosu na 30. lipnja ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.840.

Prihodi preko fiskalnih uređaja

Prema podacima Porezne uprave FBiH, krajem srpnja na području Federacije BiH instalirano je ukupno 98.145 fiskalnih uređaja, putem kojih je u srpnju 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.403.152.014,82 KM.

U odnosu na 31. srpnja prošle godine godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.988, a evidentirani promet u srpnju ove godine je veći u odnosu na srpanj 2022. godine za 258.819.383,15 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja krajem srpnja Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.400 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja je Općina Dobretići na čijem području je instalirano šest fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupni promet u srpnju ove godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 435.629.923,23 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupni promet u tom mjesecu je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 181.576,92 KM, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.