Prosječna plaća u FBiH niža za 0,4 posto

287

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za srpanj 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.257 KM i nominalno je niža za 0,4 posto, a realno niža za 0,1 posto , u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plaća za srpanj 2023. godine nominalno je viša za 12,0  posto, a realno viša za 9,0  posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 pokazuje da je u srpnju 2023. u odnosu na lipanj iste godine najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnostima:  Prijevoz i skladištenje za 3,2 posto,  Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 2,3 posto i  Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 2,1 posto.

U isto vrijeme najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti za 6,5 posto,
financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 6,1 posto i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala za 1,9 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za srpanj 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.951 KM i nominalno je niža za 0,6 posto, a realno za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plaća zaposlenih za srpanj 2023. godine nominalno je viša za 12,4 posto,  a realno viša za 9,4 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U srpnju  2023. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 541.078. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,4 posto.