Potrošači u BiH su zaštićeni kroz online trgovinu, ipak brojni nemaju povjerenja

505

Pandemija koronavirusa zatvorila je trgovine širom svijeta. Svijet je, praktično, natjerala na online kupovinu.

Ipak, brojni su oni koji nemaju povjerenja u taj vid trgovine, posebno kad se pomisli na mogućnost reklamacije proizvoda. Razloga za strah, kad se konzultira slovo zakona, izgleda da ipak nema, piše Klix.ba.

Marin Bago iz Udruge Futura koja se primarno bavi zaštitom prava potrošača kaže kako je kod nas ova oblast jako dobro zakonski definirana, ali da nije siguran da su potrošači o tome informirani.

”Zakon je u ovoj oblasti jako dobro napisan i najbolje je da to pročitamo svi. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH mogućnost reklamacije proizvoda bez nedostatka postoji samo u slučaju kupnje na daljinu ili kupnje izvan poslovnih prostorija.

U tom slučaju moguće je izvršiti raskid ugovora u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, a potrebno je da se trgovcu pošalje obavijest o raskidu bez obaveze posebnog obrazloženja. Potrošač snosi samo troškove povrata takvog proizvoda”, navodi Bago.

Realme putem video linka objavio dugočekivani Realme 6 i još dva vodeća pametna telefona

Kad potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac mu je dužan bez odgode vratiti plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisanu obavijest od potrošača.

”Prije zaključenja ugovora na daljinu trgovac je dužan preko sredstava za daljinsko komuniciranje obavijestiti potrošača, između ostaloga i o uvjetima za ispunjenje i raskid ugovora, pravu i roku za odustajanje od ugovora, a detaljnije informacije šta sve mora biti u obavijesti propisane su čl. 44. ZZP-a”, kaže Bago.

Bego kaže i kako je zakon predvidio novčane kazne u iznosu od 2.500 KM do 5.500 KM za trgovce koji prekrše svoje obveze.

On napominje kako je ugovor o prodaji na daljinu svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, organiziranu od trgovca putem nekog sredstva za prodaju na daljinu, a zaključuje se između trgovca i potrošača.

Sredstva za daljinsko komuniciranje u smislu Zakona o zaštiti potrošača BiH su sva sredstva koja bez stvarne fizičke nazočnosti trgovca i potrošača mogu biti korištena za zaključivanje ugovora između dviju strana (printani materijal, pisma, printana reklamna poruka s narudžbenicom, katalog, telefon, videofon-telefon sa zaslonom, telefaks, radio, tv, kablovska televizija, elektronska pošta i dr.).

”Ova pravila vrijede i još su preciznije definirana u EU. Tako da potrošači u BiH mogu biti mirni što se tiče zakonske regulative. Ona je na našoj strani. Ono što moramo paziti, a to je isto kao i u realnom svijetu, paziti s kim poslujemo i trgujemo. Uvijek se trgovac može kvalitetno provjeriti online, pročitati iskustva drugih”, dodatno provjeriti, zaključuje Bago.