E-trgovina: Slamka spasa za maloprodaju

94

Kako su zbog Covid-19 pandemije potrošači širom svijeta ostali kod kuće, gotovo sve, od namirnica do vrtlarskih potrepština, kupovalo se online.

Prema najnovijem izvještaju Mastercard Recovery Insights, to je rezultiralo sa dodatnih 900 milijardi dolara potrošenih u maloprodaji širom svijeta tokom 2020. godine.

Drugim riječima: udio e-trgovineje 2020. iznosio približno 1 dolar od svakih 5 dolara potrošenih u maloprodaji, u odnosu na oko 1 dolar od svakih 7 potrošenih tokom 2019. godine.

Za trgovce u maloprodaji, restorane i druge velike i male kompanije online mogućnost prodaje bila je prijeko potrebana slamka spasa jer je narušena potrošačka potrošnja na fizičkim mjestim prodaje.

Očekuje se da će otprilike 20-30% globalnog prelaska na digitalnu tehnologiju uzrokovanog covid-om biti trajno, prema istraživanju Recovery Insights kompanije Mastercard: Trgovinska E-volucija.

Izvještaj se oslanja na anonimizirane i zbirne podatke o prodajnim aktivnostima obavljenim preko Mastercard mreže, kao i na analizu koju je sproveo Mastercard Ekonomski Institut.

Analiza daje dublji prikaz šta ovo znači za svaku pojedinu državu i sektor, za robe i usluge, kako na tržišnom, tako i na prekograničnom nivou.

“Dok su potrošači bili kod kuće, njihov novac je putovao daleko zahvaljujući e-trgovini”, kaže Bricklin Dwyer, glavni ekonomist u kompaniji Mastercard i šef Mastercard Ekonomskog Instituta.

“Ovo ima značajne implikacije, a zemlje i kompanije koje su postavile digitalno poslovanje kao prioritet nastavljaju ostvarivati benefite. Naša analiza pokazuje da i najmanje kompanije bilježe koristikada se prebace na digitalne kanale.”

Iako digitalna transformacija nije ni univerzalna ni konzistentna – zbog geografskih, ekonomskih i razlika u kućnim prihodima – izvještaj otkriva nekoliko ključnih sveobuhvatnih trendova:

– Ranije usvajanje digitalnih tehnologija pojačava razvoj: Ekonomije koje su prije krize bile digitalo razvijenije – poput Velike Britanije i SAD-a – zabilježile su veće dobitke u prelasku na digitalnu trgovinu u domaćem prometu, koje djeluje da će biti trajnijeu odnosu na zemlje koje su prije krize imale manji udio e-trgovine, a to su zemlje poput Argentine i Meksika. Azija i Pacifik, Sjeverna Amerika i Europa bile su najjače regije u poticanju usvajanja e-trgovine.

– Digitalne pobjede koje su ostvarile prehrambene i diskontne trgovine zadržat će se u narednom periodu:Maloprodajni sektori sa osnovnim namirnicama, koji su prije krize imali najmanji digitalni udio, zabilježili su neke od najvećih dobitaka kako su se potrošači prilagođavali. Kako se budu formirale nove potrošačke navike i s obzirom na nisku bazu korisnika prije covid-a, predviđamo da će se 70-80% rasta e-trgovine vezano za prehrambene proizvode zadržati permanentno.

– Međunarodna e-trgovina porasla je za 25-30% tijekom pandemije: Međunarodna e-trgovina porasla je i u obimu prodaje i u broju različitih zemalja u kojima su kupci pravili narudžbe. Kako je mnogo više izbora na dohvat ruke, potrošačka potrošnja na nivou međunarodne e-trgovine porasla je za oko 25-30% od ožujka 2020. do veljače 2021. godine.

– Potrošači koriste veći broj e-trgovina, kupujući od online prodavača i do 30% više: Odražavajući prošireni izbor za potrošača, naša analiza pokazuje da potrošači širom svijeta kupuju na većem broju web lokacija i online prodajnih mjesta nego prije.

Stanovnici zemalja poput Italije i Saudijske Arabije kupuju u prosjeku za 33% više sa online trgovina, a slijede ih Rusija i Velika Britanija.

Uvidi u oporavak: Trgovinska E-volucija se može pogledati ovdje.

Mastercard je prošle godine pokrenuo Recovery Insights (Uvidi u oporavak) kako bi pomogao kompanijama i vladama da bolje upravljaju zdravstvenim, sigurnosnim i ekonomskim rizicima uslovljenim Covid-19 pandemijom.

Inicijativa se oslanja na analitičke i eksperimentalne platforme kompanije Mastercard, te njihovu dugogodišnju savjetodavnu praksu i jedinstvene uvide zasnovane na podacima za pružanje relevantnih i pravovremenih alata, inovacija i istraživanja.

Metodologija

Izvještaj se oslanja na anonimizirane i zbirne podatke o prodajnim aktivnostima putem Mastercard mreže i analizu koju je sproveo Mastercard Ekonomski Institut.

Mastercard Ekonomski Institut se oslanjao na aktivnosti unutar Mastercard mreže i modelovao je studiju prema globalnoj maloprodajnoj e-trgovini za sve vrste plaćanja kako bi odredio dodatnu potrošnju u e-trgovinama na malo i to na osnovu odstupanja od trenda.

O Mastercard Ekonomskom institutu

Ekonomski Institut kompanije Mastercard pokrenut je 2020. godine u svrhu analiziranja makroekonomskih trendova kroz prizmu potrošača. Tim ekonomista, analitičara i znanstvenika podataka oslanja se na uvide kompanije Mastercard –oslanjajući se na Mastercard potrošački puls (Mastercard Spending Pulse™) i podatke trećih strana kako bi pružio redovno izvještavanje o ekonomskim pitanjima za ključne korisnike, partnere i regulatore.