Od cijene litre goriva državi za “ceste” pripada najmanje 1 KM

236

Od 2018. do 2020. godine u Bosni i Hercegovini prikupljeno je oko 1,5 milijardi maraka prihoda od trošarina na naftu i naftne derivate i oko 1,8 milijardi maraka prihoda od cestarina, podaci su Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Ukoliko je maloprodajna cijena dizela u BiH 1,99 KM po litri, obveze državi su sljedeće: trošarina 0,30 KM, cestarina za održavanje cesta 0,15 KM, cestarina za izgradnju autocesta 0,25 KM i PDV 0,29 KM (0,99 KM). Ostatak je nabavna cijena i marža – piše Faktor.ba.

Ukoliko je naprimjer maloprodajna cijena motornog benzina u BiH 2,00 KM po litri, obveze državi su sljedeće: trošarina 0,40 KM, cestarina za održavanje cesta 0,15 KM, cestarina za izgradnju autocesta 0,25 KM i PDV 0,29 KM (1,09 KM). Ostatak je nabavna cijena i marža.

Prikupljeni prihodi od trošarina na domaću/uvoznu naftu i naftne derivate, kao i prihodi od cestaria za izgradnju puteva iz cijene domaće/uvozne nafte i naftnih derivata (0,15 KM) ulaze u zbroj svih prikupljenih prihoda od neizravnih poreza.

Prikupljeni prihodi od trošarina korisnicima se raspoređuju prema metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, odnosno prema privremenim koeficijentima za raspodjelu, utvrđenih prema podacima o krajnjoj potrošnji, koje koeficijente posebnim odlukama utvrđuje Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

S druge strane, prihodi od cestarina za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta iz cijene domaće/uvozne nafte i naftnih derivata (0,25 KM) se posebno raspoređuju. Prema Odluci Upravnog odbora UNO kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta 10 posto ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH.

Ovaj novac služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda od cestarine dijeli se između entiteta i Brčko Distrikta BiH tako da 59 posto pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, 39 posto pripada Republici Srpskoj i dva posto pripada Brčko Disktriktu BiH.

Kada UNO rasporedi prihode dalju nadležnost za raspodjelu imaju entitetska ministarstva financija i nadležna služba Brčko distrikta, pojasnili su iz Uprave za neizravno oporezivanje.

Prema Zakonu o trošarinama u BiH trenutno se plaća sljedeća trošarina po litri i to:
– za dizel gorivo i petrolej 0,30 KM po litri,
– za motorni benzin bezolovni 0,35 KM po litri,
– za motroni benzin 0,40 KM po litri,
– za lož ulje 0,45 KM po litri,
– za biogoriva i biotečnosti 0,30 KM po litri.

Osim trošarina u cijenu litre derivata nafte ulaze i dvije cestarine:
– cestarina u iznosu od 0,15 KM po litri derivata za održavanje cesta
– cestarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta.

Pored trošarine i cestarinee u osnovicu za obračun PDV-a ulaze troškovi proizvodnje i ostali ovisni troškovi (transport, skladištenje…). Sve skupa predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji u BiH iznosi 17 posto.