U utrci za gradonačelnika Čapljine tri kandidata; u vijeće žele 142 osobe

4733

Središnje izborno povjerenstvo BiH je danas na web stranici objavilo Preliminarne kandidacijske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

U utrku za gradonačelnika Grada Čapljine idu tri kandidata:

MILE RAGUŽ- NEOVISNI KANDIDAT
FILIP KRVAVAC- NEZAVISNI KANDIDAT
SMILJAN VIDIĆ – HDZ BIH-HSS

Kada je u pitanju Gradsko vijeće, liste po strankama i neovisnim kandidatima izgledaju ovako (redoslijedom koji je objavilo Središnje izborno povjerenstvo):

HKDU-BIH
DARIJO MASNIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MARIJO ŠIMOVIĆ
2 JADRANKA DIZDAR
3 NEDŽAD MERDAN
4 NERMANA PENAVA
5 MARINKO ŠANJE
6 NERMA TUCAKOVIĆ
7 ADMIR OGLIĆ
8 DESANKA ĆURULIJA
9 DŽEMAL TURAJLIĆ
10 STANA RAJIČ
11 MIRSAD ŠOŠE
12 MIRELA BUNTIĆ
13 RASIM DELIĆ
14 ANTE ROZIĆ

DEMOKRATSKA FRONTA
1 NIKOLA VEGAR
2 EMINA BOJČIĆ
3 ETHEM ŠALDO
4 KENAN DEDIĆ
5 JASMINA ZUBOVIĆ
6 STOJAN MISITA
7 ZORA ĆEMERAŠ
8 JLMAZ HALITI
9 VELIDA KURTOVIĆ
10 VLADO VRANKIĆ
11 HATIDŽA HASIĆ
12 HARIS KELECIJA
13 ALMA ČOLAKOVIĆ
14 RAMZO KURTOVIĆ

SAVEZ MLADIH SNAGA
1 ARMIN ĆERIĆ
2 LEJLA BITANGA
3 ALEN SABLJIĆ
4 AJLA TABAKOVIĆ
5 ALDIN BUĆ

FRANJO SUŠIĆ- NEOVISNI KANDIDAT

HSP DR ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA STRANKA PRAVA
1 IVAN VULIĆ
2 ANĐA JAKIŠA
3 STOJAN KREŠIĆ
4 MARICA ŠAKIĆ
5 MIRKO KRIŠTO
6 KRISTINA MARIĆ
7 ŽELJKO VALJAN
8 IVAN KRALJEVIĆ
9 RUŽICA BILOŠ
10 JOZO MARIĆ
11 IVANA MIHALJ
12 SREĆKO ZLATUNIĆ
13 NIKOLINA STJEPIĆ
14 LEON LUKIĆ
15 ZLATKO LUČIĆ
16 MANUELA MILOŠ
17 VITOMIR HRGOTA
18 DAJANA MAJSTORIĆ
19 ALOJZ STIJEPIĆ
20 MIJO JOZIĆ
21 ANDREA LUKIĆ
22 ANTO MILOŠ
23 VALENTINA STJEPIĆ
24 STANISLAV FILIPOVIĆ
25 DEJAN JOZIĆ
26 SENADA SPAHIĆ
27 ANTE MALIĆ
28 AMELA MARAČIĆ
29 ILIJA BABIĆ
30 MARIO ČULJAK

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 INEL ŠEJTANIĆ
2 HARISA DŽAFEROVIĆ
3 DŽENIS VELEDAR
4 ALIJA ŠATOR
5 ARMINA ŠUTA
6 ALMIR ČEVRA
7 JASMINA TURAJLIĆ
8 AZER BASARIĆ
9 AMINA TOJAGA
10 DENIS TASLIDŽA
11 ZERINA TORLO
12 MIRSAD BOŠKAILO
13 ALIDA HALILAGIĆ
14 ALMIR TURAJLIĆ
15 ADELA HAJDAROVIĆ
16 ADNA SVINJAR
17 ELMIR HASIĆ
18 ADISA TURAJLIĆ
19 AVDO HODŽIĆ
20 AMAR VILOGORAC
21 AZEMINA DEDIĆ
22 ALMINA ŠUTA RAZIĆ
23 AMINA BOŠKAILO
24 EMINA BRATIĆ
25 EDIN HASIĆ
26 ELDINA PENAVA

ZA ČAPLJINU JEDNAKU ZA SVE
1 SANDRO JURKOVIĆ
2 MATEJ VUKANČIĆ
3 VESNA MATUŠKO
4 PERO ČEPO
5 PETAR PEHAR

ČAPLJINA U SRCU-ČNS, HRS
1 MIRKO VASILJ
2 ILIJANA PAVLOVIĆ
3 GORDAN BUNTIĆ
4 BILJANA ŠKIPINA
5 IVAN DŽALTO
6 ZDENKO BUNTIĆ
7 NIKOLINA KREŠIĆ
8 MIRO SIVRIĆ
9 KAROLINA MARKOTA
10 BERNARD RAGUŽ
11 ZORICA ŠUTALO
12 JOSIP ŠUTALO
13 PAVICA BOŠKOVIĆ
14 MIRKO VRANKIĆ
15 PERO PREVIŠIĆ

HDZ BIH-HSS
1 PERO KNEŽEVIĆ
2 MAGDALENA ĐURAŠKOVIĆ
3 ANTE PRSKALO
4 DRAGAN RAGUŽ
5 NEDJELJKA ČULJAK
6 MIRO BRAJKOVIĆ
7 MAJA GOLUŽA
8 DAMIR ANTUNOVIĆ
9 MATEJA ILIĆ
10 MIRO JOVANOVIĆ
11 KRISTINA NIKŠE
12 MARIO BABIĆ
13 JANJA ANDRIĆ
14 MARIO JURICA
15 DAVOR JELČIĆ
16 IVNA ŠIMUNOVIĆ
17 ANTONIJO MERDŽAN
18 ANDREA ILIĆ
19 STANKO MARIĆ
20 MARIJO MERDŽAN
21 ANDREA ŠIMOVIĆ
22 MIRKO UDŽENIJA
23 IVONA ORŠULIĆ
24 TONI-TOMISLAV DALMATIN
25 DRAGANA PAŽIN
26 MARTINA KEVIĆ
27 NIKOLA SOČE
28 ANA FALAK
29 DANIJEL MATIĆ
30 IVAN ŠIMOVIĆ

MEHMED ŠABANOVIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT