U Čapljini tribina o važnosti Gabele kao nekadašnjeg najvećeg trgovišta

739

Četvrta, pretposljednja znanstveno-edukativna tribina u nizu predavanja na teme čapljinske kulturno-povijesne baštine, održat će se 10. studenoga u prostorijama galerije “Tau” (stara pošta) u 19:00 sati, pod naslovom “Istraživanja Đure Baslera i važnost i specifičnosti Gabele kao nekoć najvećeg trgovišta Bosanskog kraljevstva i Humske zemlje”.

Predavanje je koncipirano u dvije jedinice, od kojih je prva o životu i djelu jednog od najvećih bosanskohercegovačkih arheologa Đure Baslera.

Predstavljanje njegova lika i djela je ne samo dužnost nego i potreba, zbog njegovih brojnih istraživanja, pedagoškog rada i lobiranja Bosne i Hercegovine na brojnim mjestima inozemstva.

Drugo, glavno poglavlje govori o značaju stare Drijeve. Naše najveće i najvažnije trgovište srednjeg vijeka bilo je izvorom nesuglasica, prijepora i sukoba, dragulj Humske zemlje i države dinastije Kotromanića, jedan od bisera kralja Hrvatske i Mađarske (Ludovika I. Velikog), trgovaca – upravitelja Dubrovačke Republike, te naposlijetku Mletačke Republike i Osmanskog Carstva.

Ispočetka samo trgovište, potom grad, jedno vrijeme središte biskupije, kapetanije, kadiluka i Neretvanske krajine, nekoć dio mletačke Dalmacije a potom iznova dio Hercegovine – sve je to bila današnja Gabela.

Pored trgovišta, prikazat će se dio povijesti našeg područja i veliki utjecaji koji su Dubrovčani imali, uloga hajduka i ponešto o kamenim spavačima – stećcima.

Također, neizostavan dio su fortifikacije stare Gabele, sakralni objekti, kao i uzroci brojnih mitova koji se vežu uz gabelsko područje.