Oružane snage BiH primaju 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu

434

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je danas, 4. kolovoza 2023. godine, objavilo oglas za prijem 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH. Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 21 dan, od dana objavljivanja na službenoj Internet stranici Ministarstava obrane BiH (www.mod.gov.ba).

Prijemom u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH, mladićima i djevojkama koji ispunjavaju uvjete i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema će biti osiguran stalan, izazovan i siguran posao, kao i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stupnja, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uvjete oglasa raspisanog za određena formacijska mjesta, koja se popunjavaju kandidatima iz reda tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH, ili osobno dobiti od centara za regrutiranje i tranziciju, i informirati se putem sljedećih telefona:

a) Centar za regrutiranje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
b) Centar za regrutiranje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;
c) Centar za regrutiranje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
d) Centar za regrutiranje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutiranje u: Sarajevu – kasarna „Rajlovac“, Banjoj Luci – kasarna „Kozara“, Čapljini – kasarna „Božan Šimović“ i Tuzli – vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju s najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru obrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja budu izabrani u procesu.